Otevřené dveře Arcibiskupského paláce
Výchova a hodnoty: nabídka týdne pro školy ve dnech 19.—25. června 2017

V sekci OTEVŘENÉ DVEŘE nabízíme tyto typy programů: Otevřené dveře Arcibiskupského paláce * Stopy českých dějin v pražských kostelích  *  Hledání lidské tváře * Programy ve farnostech Arcidiecéze pražské * O poznání ve světě médií * O lásce k bližnímu v praxi 

Arcibiskup pražský Dominik kardinál Duka

zve žáky základních a středních škol k návštěvě Arcibiskupského paláce ve dnech 

20.—21. června 2017 od 9 do 15 hodin. 

Arcibiskupský palác patří k dominantám Hradčanského náměstí a je sídlem pražského arcibiskupa a jeho spolupracovníků. Palác sousedí s Pražským hradem, v jehož areálu se nachází katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Název "katedrála" je odvozen od slova "katedra" - tj. místa, ze kterého se vyučuje. Z katedry pražské katedrály dodnes vyučuje pražský arcibiskup. V současné době je jím Dominik kardinál Duka, který je 36. pražským biskupem od prvního biskupa Dětmara a druhého českého biskupa sv. Vojtěcha. Zvídavé návštěvníky může zajímat i to, co dnes pan arcibiskup z katedry učí.

Program prohlídky

Při návštěvě paláce se každé třídy žáků ujme jeden z lektorů z řad pracovníků arcibiskupství a kromě jiného se můžete seznámit s jejich méně známými profesemi archiváře, knihovníka a konzervátora. Program návštěvy vychází z příběhu tohoto paláce a jeho poslání. I reprezentativní prostory paláce mohou připomínat zámek, ale objevíte určité rozdíly. Budete moci navštívit i srdce domu - kapli, a pokud budete mít štěstí, můžete nahlédnout i do pracovny arcibiskupa.

Pro nejmladší děti (1. - 3. třída ZŠ) je program zaměřen na příběh sv. Vojtěcha, od jehož narození jsme v dubnu slavili 1020 let a po němž je stolec pražského arcibiskupa dodnes pojmenován. 

Program pro žáky od 4. do 7. třídy ZŠ je orientován na seznámení se s pojmy jako je biskup, jeho insignie a také smysl jeho činnosti, který byl v průběhu staletí v určitém smyslu stejný, ale také reagoval na potřeby své doby. S muži, kteří tento úřad zastávili, se budete moci setkat v sále s galerií portrétů biskupů.

Program pro 8. a 9. třídy ZŠ a pro žáky středních škol přiblíží i některé osobnosti biskupů z 20. století.

Rozsah prohlídky a komentáře bude přizpůsoben věku dětí. Předpokládaná délka trvání je od 60 minut do maximálně 90 minut.  

Metodický materiál

Pedagogickému doprovodu žáků nabídneme pracovní list s vybranými osobnostmi pražských biskupů a arcibiskupů, za jejichž působení vzniklo užitečné a smysluplné dílo. Pro nejmladší děti je připraven pracovní list s erbem současného pražského arcibiskupa Dominika Duky a s jeho heslem.