Otevřené dveře
Výchova a hodnoty: nabídka týdne pro školy ve dnech 19. - 25. června 2017

Otevřené dveře jsou symbolem...

pozvání a přijetí. Každý, kdo si jich povšimne, může jít dál a objevit něco, co možná ještě nikdy neviděl nebo čeho si nepovšimnul. V mezilidských vztazích jsou otevřené dveře nabídkou k dialogu. 

Zveme žáky a učitele k návštěvě níže představených míst, v nichž se uskuteční různé typy programů pro různé věkové skupiny žáků základních a středních škol dle této nabídky:

Nabízíme komentovanou prohlídku Arcibiskupského paláce na Hradčanském náměstí zaměřenou na příběh této budovy a její výzdobu. Prohlídka je omezena na dny 22. - 23. května 2017 a je určena třídám základních a středních škol za doprovodu pedagoga. 

Více...

Stopy českých dějin 

v pražských kostelích

Do tohoto programu je vybráno šest kostelů, jejichž vznik nebo výzdoba souvisí s významnými okamžiky naší historie. Jednotlivé programy jsou stručně představeny: obsah, věková skupina, nabízené dny a časy. 

Více ...

Hledání lidské tváře

Přijďte naslouchat a třeba i diskutovat s osobnostmi, které se nebojí mluvit o svém vztahu k víře, o svém hledání a prožívání duchovního světa, o hodnotách, kterými se v životě řídí...  

Více...

Programy ve farnostech Pražské arcidiecéze

Pražská arcidiecéze je rozdělena do tzv. farností, které spravuje zpravidla kněz - farář nebo administrátor. V této sekci najdete odkazy na stránky farností, které nabízejí programy pro školy s vlastními lektory a ve své režii. Jedná se o místa v Praze a ve větší části Středočeského kraje, tj. na území, které tvoří Pražskou arcidiecézi. 

Více...

O poznání ve světě médií

V této sekci najdete dvě nabídky. První připravila Vyšší odborná škola publicistiky v Praze jako mediální hru pro žáky středních škol, kteří vytvoří tým reportérů a dostanou úkol představit veřejnosti závažnou kauzu. Druhá nabídka je pozváním ke shlédnutí nového dokumentárního filmu o mladých mužích a ženách, kteří se rozhodli pro poněkud neobvyklý způsob života v naší společnosti, dávají do něj nahlédnout a jsou ochotni o něm hovořit a diskutovat.

Více...