Programy ve farnostech
Výchova a hodnoty: nabídka týdne pro školy ve dnech 19.—25. června 2017

V sekci OTEVŘENÉ DVEŘE nabízíme tyto typy programů: Otevřené dveře Arcibiskupského paláce * Stopy českých dějin v pražských kostelích * Hledání lidské tváře * Programy ve farnostech Arcidiecéze pražské * O poznání ve světě médií * O lásce k bližnímu v praxi

Pražská arcidiecéze je rozdělena do tzv. farností, které spravuje zpravidla kněz - farář nebo administrátor. V této sekci najdete odkazy na stránky farností a institucí, které nabízejí programy pro školy s vlastními lektory a ve své režii. Jedná se o místa v Praze a ve větší části Středočeského kraje, tj. na území, které tvoří Pražskou arcidiecézi.

Praha 1: Kostel Panny Marie Vítězné (Pražské Jezulátko)

Dobrodružná výprava po stopách Pražského Jezulátka

Program je určen pro 4. a 5. třídu ZŠ a trvá cca 2,5 hodiny. Probíhá v kostele a přilehlých prostorech kláštera včetně běžně nepřístupných míst. Účastníci budou zkoumat historii kostela, pozorovat baroko, objevovat stopy lidí v životě kostela a přemýšlet nad stopami, které sami necháváme ve světě.

Program lze objednat na e-mailu stopy@pragjesu.cz, bližší informace na https://www.pragjesu.cz/stopy.

Praha 1: Klášter Milosrdných sester sv. Karla Boromejského

Otevřené dveře kláštera

Přijďte 20. června nahlédnout za bránu  kláštera! 

Nabízíme možnost podívat se do kláštera Milosrdných sester sv. Karla Boromejského ve Šporkově ul. 12 na Malé Straně, poznat, kde sestry žijí, a seznámit se s tím, co dělají a kde se v Praze vlastně vzaly. Bude čas i na Vaše případné dotazy. 

Kontaktní osoba: SM Angelika Pintířová, angelika@boromejky.cz.

Přihlášky zasílejte přes formulář Objednávky.

Praha 2: Kostel sv. Ignáce z Loyly

Nabídka pro mateřské, základní i střední školy

Na Karlově náměstí v Praze je nepřehlédnutelný velký barokní kostel sv. Ignáce z Loyoly, kde působí jezuité. 

Program je určen pro 1. a 2. stupeň ZŠ, interaktivní prohlídka kostela s komentářem, k čemu křesťanům slouží kostel a jeho jednotlivé prostory. Kontaktní osoba: Tereza Novotná, objednávky programů na tereza@kostelignac.cz.  

Nabídka programů na stránkách farnosti.


Praha 10: kostel Neposkvrněného početí Panny Marie ve Strašnicích

Jaké kostely se staví dnes?

Moderní kostel, který je stručně popsán na stránkách farnosti:

https://www.farnoststrasnice.cz/farnost.php?doc=kostel.htm 

Farnost nabízí program pro 1. stupeň základní školy. Žáci se seznámí s historií kostela, jeho interiérem a funkcemi. 

Objednávky: webmaster@farnoststrasnice.cz

 


Roudnice nad Labem: kostel Narození Panny Marie

Komiks z roku 1522

Pašijový cyklus 12 deskových maleb od Hanse Hesseho, datovaný do r. 1522, je unikátním dílem, které je mimořádné mimo jiné i svou výtvarnou zkratkou a srozumitelností pro současného diváka. Budeme s ním zacházet jako s komiksem a zkusíme si na jeho podkladě převyprávět velikonoční příbeh o Ukřižování a Zmrtvýchvstání tak, abychom mu rozuměli. Je to přece tajemný akční krvák o lásce s velkolepým happyendem... Budeme zkoumat, o co které postavě jde, co si asi kdo myslí, v jakém prostředí se příběh odehrává a proč se události seběhly tak, jak se seběhly.

K tomu rychlá prohlídka bývalého gotického kláštera a kostela, zmínka o tom, jak se v něm žilo dříve a jak se tu žije nyní, práce ve skupinkách, běhání po starobylém areálu, hra s detaily obrazů, tvorba vlastního komiksu a třeba i něco na zub v Klášterním klubu.

www.farnostroudnice.cz 

Kontakt a přihláška na program: klasterroudnice@gmail.com 

Délka: cca 2h

Cílová skupina: program je přizpůsobitelný na míru skupině (1. i 2. stupeň ZŠ, SŠ...)

Možno objednat ve dnech pondělí - pátek 19.—23. června 2017, čas dle domluvy, možno přizpůsobit podle času příjezdu vlaku či autobusu