Nabídka spolupráce
Stránka pro farnosti Pražské arcidiecéze a lektory

Arcibiskupství pražské přivítá spolupráci farností i jednotlivců - lektorů na projektu Týden pro školy - Výchova a hodnoty.

Formy spolupráce s farnostmi

  1. Nabídka vlastního programu pro školy ve vlastní režii, která je realizována v kostele nebo v jiném místě farnosti s vlastními lektory. Nabídka bude přidána na tyto stránky do sekce Zveme vás - Programy ve farnostech Pražské arcidiecéze. Na farní stránky je třeba dát informaci o této nabídce, na kterou bude odkazovat tlačítko z těchto stránek. Se zájemci komunikuje farnost. 
  2. Zájem o proškolení vlastních lektorů z farnosti k programu, který připravilo AP a nabízí v sekci Programy ve školách. Jedná se o programy Tajemství Palladia země české a Sv. Cyril a Metoděj: lidé dobré vůle. Farnost pak může nabídnout tyto programy v základních a středních školách na svém území. 
  3. Pomoc se zajištěním lektorů pro programy ve vybraných kostelích v rámci cyklu Stopy českých dějin v pražských kostelích nebo Otevřené dveře Arcibiskupského paláce: farnost nabídne své lektory nebo zájemce, kteří budou proškoleni AP.  Spolupráci organizuje AP a nabízí lektorům DPP. 
  4. Propagace celého projektu v základních a středních školách na území farnosti formou distribuce letáčků, osobního pozvání apod. Letáčky vám doručí AP v požadovaném počtu.

Hledáme lektory

Arcibiskupství pražské hledá lektory, kteří budou realizovat jednotlivé programy z cyklu Stopy českých dějin v pražských kostelích a propramy ve školách připravené AP. Předpokládá se zaškolení lektorů a odměna formou DPP. 

Nabídka spolupráce - formulář

Do formuláře nám, prosíme, sdělte vaši  nabídku. Po odeslání formuláře budete kontaktováni e-mailem pracovníky AP.