Adopce na dálku
Výchova a hodnoty: nabídka týdne pro školy ve dnech 19.—25. června 2017 

V nabídce PROGRAMY VE ŠKOLÁCH si můžete vybrat z témat připravených lektory Dědictví české země * Škola hrou ve Středoafrické republice * Adopce na dálku

Prezentace programu Adopce na dálku

nabízí Arcidiecézní charita Praha

Darujete-li člověku vzdělání, darujete mu to nejcennější - šanci na nezávislost a lepší perspektivu v životě.

Program Adopce na dálku® funguje již bez mála 25 let a za tu dobu pomohl více než 30 tisícům nejchudších dětí. Podpora zahrnuje financování nákladů na vzdělávání (školné na základních, středních či vyšších školách, školní pomůcky, školní uniforma, v případě potřeby pobyt na internátu, doučování), mimoškolní aktivity a zdravotní péči.

V rámci besedy představí tým pracovníků Arcidiecézní charity Praha žákům či studentům program Adopce na dálku. Seznámí je se zeměmi a oblastmi, ve kterých žijí podporované děti, a s životními osudy některých podporovaných dětí. Bude prostor také pro dotazy a chybět nebude ani soutěž, hra nebo kvíz pro žáky či studenty navštívené školy.

Konkrétní obsah prezentace pak závisí na věkové skupině žáků či studentů, se kterými se beseda koná, příp. na specifických požadavcích dané školy.

Není výjimkou, že jednotlivé školy nebo třídy adoptují dítě na dálku. Nepřináší to užitek jen podporovanému dítěti, ale výchovně to působí také na žáky či studenty, kteří si pak lépe uvědomují, že jejich životní standard není samozřejmostí, a učí se solidaritě a lásce k potřebným.

Více o programu:

https://praha.charita.cz/zahranici/adopce-na-dalku/