Dědictví české země
Výchova a hodnoty: nabídka týdne pro školy ve dnech 19.—25. června 2017

V nabídce PROGRAMY VE ŠKOLÁCH si můžete vybrat z témat připravených lektory Dědictví české země * Škola hrou ve Středoafrické republice * Adopce na dálku

Tajemství Paladia země české

Program připravený Arcibiskupstvím pražským pro žáky ZŠ od 4. třídy.
Palladium země české je historicky cenný kovový reliéf (19x13,5 cm), který je uchováván a uctíván ve Staré Boleslavi, v poutním kostele Nanebevzetí Panny Marie. Jde o tzv. "ochranný" a "milostný" obraz odkazující na víru našich předků a současníků v ochranu a lásku Boží k našemu národu. Je na něm zobrazena Madona s dítětem, jež na základě Bible představuje mateřskou lásku Marie k dítěti Ježíši. Její mateřská láska k dítěti je obrazem lásky Boží k lidem.

O původu Palladia vypravují legendy, dějiny palladia zkoumají historici. V těchto pramenech najdeme mnoho zajímavých informací vztahujících se k počátkům našeho státu a šíření křesťanství na jeho území, jakož i příběh tohoto obrazu v našich dějinách. Palladium země české mělo svůj význam jak pro knížete Václava, tak pro císaře Karla IV., ale také pro protagonisty české reformace a národ v obtížných obdobích jako bylo pobělohorské, osvícenství, období rozpadu Rakouska-Uherska a další. 

Program Tajemství Palladia země české nabízíme v několika variantách. Jeho cíle jsou:

  • rozšířit poznání žáků o smyslu událostí našich dějin na základě příběhu obrazu, který spojuje myšlenky protagonistů různých událostí české historie;
  • objasnit úlohu tzv. ochranných předmětů v křesťanské tradici (můžeme se dotknout i tématu fetišismu);
  • obohatit poznání vybraných momentů české historie v souvislosti se vztahem jejích protagonistů k Palladiu (kníže Václav, císař Karel IV., jezuité a jejich žák Adam Michna z Otradovic; král Karel I.)
  • motivovat žáky k (prázdninové) návštěvě Staré Boleslavi a objevení pokladů poutního kostela Nanebevzetí Panny Marie.

Společným základem variant programu je příběh Palladia a jeho dnešní "život" související s chápáním významu ochranného obrazu. Varianty programu se odlišují podle osobnosti, která je s Palladiem spojena a které budeme věnovat větší pozornost.

Pro učitele bude připraven doprovodný metodický materiál, který lze využít při navázání na obsah programu.

Sv. Cyril a Metoděj: Lidé dobré vůle

Program připravený AP pro žáky 1. i 2. stupně ZŠ.
Od roku 2000 se v České a také ve Slovenské republice slaví 5. července státní svátek tzv. "slovanských věrozvěstů" sv. Cyrila a Metoděje. V souvislosti s tím se každoročně konají na Velehradě v blízkosti Uherského Hradiště Dny dobré vůle. Proč právě "dobrá vůle" je spojována s těmito pro nás historicky vzdálenými osobnostmi? Jaký význam má pro nás tady a teď?

Cíle programu:

  • zaměřit pozornost na způsob, jakým sv. Cyril a Metoděj řešili své úkoly ve své době a jakou museli projevit tvořivost; vyzkoušet si v tomto ohledu své schopnosti
  • poznat a vnímat místo Velehrad v souvislosti s jeho významem pro naši společnou národní historii (obraz Julia Mařáka v Národním divadle)
  • zamyslet se nad významem slavení státního svátku pro společnost i jedince

Pro učitele bude připraven doprovodný metodický materiál, který lze využít při navázání na obsah programu.