Programy ve školách
Výchova a hodnoty: nabídka týdne pro školy ve dnech 19. - 25. června 2017

Pozvěte nás

Účelem programů, které mohou uskutečnit naši lektoři nebo lektoři partnerských organizací přímo ve vaší škole, je pozvat žáky na cestu objevování nových souvislostí. Programy jsou zaměřené zejména na společenskou tématiku: národní tradice a solidarita s chudými v rozvojovém světě.  

Nabízíme dva programy připravené lektory Arcibiskupství pražského a jejich spolupracovníky o hodnotě Paládia země české pro naše předky a o významu misie sv. Cyrila a Metoděje. Program je určen jedné třídě a je vedený jedním lektorem. Ten ho může zopakovat ve více třídách.

Více ... 

SIRIRI o.p.s. nabízí besedu o dlouholetém projektu pomoci dětem ve Středoafrické republice. Programu se může účastnit více tříd najednou. 

Více ...


Ardiciecézní charita Praha nabízí besedu o podpoře studia dětí z afrických zemí formou Adopce na dálku. Programu se může účastnit více tříd najednou. 

Více ...