Škola hrou ve Středoafrické republice
Výchova a hodnoty: nabídka týdne pro školy ve dnech 19.—25. června 2017

V nabídce PROGRAMY VE ŠKOLÁCH si můžete vybrat z témat Dědictví české země * Škola hrou ve Středoafrické republice * Adopce na dálku

Nabídka organizace SIRIRI o.p.s.,

která pomáhá proměňovat život obyvatel Středoafrické republiky (SAR), aby mohli stát na vlastních nohou.

Aktivity a programy SIRIRI probouzejí a rozvíjejí v ČR smysl pro solidaritu, nelhostejnost k potřebným, vědomí globální společenské odpovědnosti v souvislosti se sociální nespravedlností ve světě.

SIRIRI má 11letou mezinárodní zkušenost partnerské spolupráce české sekulární (nenáboženské a nepolitické) organizace s katolickými italskými a středoafrickými misionáři, kteří dlouhodobě působí v rozvojové SAR jako ojedinělá, významná a respektovaná autorita.

Tato spolupráce, založená na vnímavosti, vzájemném respektu a toleranci, nezatížená náboženskými předsudky či stereotypy, přináší mnoho ovoce a vzájemné obohacení všem zúčastněným v ČR i v SAR. 

Středoafrická republika, kterou v pravidelných intervalech zmítají převraty a následné občanské války, je jednou z nejchudších zemí světa. Úroveň zdravotnictví a vzdělání je katastrofální. Církve a neziskové organizace suplují nefunkční stát, a poskytují základní služby obyvatelům.

Formou přednášek, přizpůsobených věku školáků, představitelé a dobrovolníci SIRIRI přiblíží žákům reálie této země a projekty, které tam realizuje. Představí svůj vzdělávací program Škola hrou ve Středoafrické republice, v rámci kterého frankofonní dobrovolníci učí používat místní učitele moderní pedagogické postupy. Součástí programu jsou i realizace a poskytnutí didaktických pomůcek středoafrickým žákům: slabikářů a čítanek v sangu pro první třídy, živé abecedy a také sady písmenek, které mohou vyrobit jejich čeští kamarádi.  

Program je možné objednat na dopoledne nebo odpoledne ve dnech  19.—23. června 2017.